Påmelding

Meld deg på som Make Up Artist Les videre

ALTERNATIVER

 Make Up Artist - BERGEN kr 44 000,-

NAVN:
*

PERSONNUMMER:
*

ADRESSE:
*

POSTNUMMER:
*
STED:
*

MOBILTELEFON:
*

E-MAIL:
*I forbindelse med at du melder deg på til utdanningen, vil vi at du forteller om deg selv og dine interesser. Har du arbeidet tidligere, i så fall med hva? Hva forventer du deg av denne utdannelsen?

INFO OM DEG SELV:

*

I avgiften inngår produkter fra FACE Stockholms sortiment til en verdi av ca. 3000 kroner. Påmeldingen er bindende. Det er INGEN opptakskrav.

Betaling skjer på følgende måte.
Første skoledag: 10.000 kr
Andre måned: 10.000 kr
Tredje måned: 10.000 kr
Fjerde måned: 10.000 kr
Femte måned: 4000 kr

Jeg har lest og forstått ovenstående bestemmelser.

STED OG DATO

*

UNDERSKRIFT

*NB: Skolen/kursene starter under forutsetning av tilstrekkelig antall elever/kursdeltakere.